سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روز تولدت

امروز روز تولد توست

و من

آرام آرام مثل شمع های روی کیکت

آب می شوم کم کم!


***


دلتنگم هوای غریبیست هوای بی تو بودن


***دلم می خواهد کنارت باشم

دلم نمی خواهد با نوشتن تومار تومار کلمات عاشقانه بر دیواری مجازی بگویم دوستت دارم

دلم می خواهد با بوسه ای اثباتش کنم!

می خواهم امشب ، در خیال پوچ خودم هرلحظه، هر دم (بوسه بارانت کنم)!


***


برایتlمی نویسم، می خواهم این را بر قلبت حک کنی تا یادت نرود

چه قدر دوستت دارم چه قدر می خواهمت


***


از بی رحمیت چه؟ از آن بگویم؟

نه!!!

می بخشید فراموش کردم!

امروز تولد توست نه شماست!

و اونقدر بی رحم نیستم

که روز تولدتون بدیهایتون رو بشمارم***
بند آخرش حذف؟باید فکر کرد


 

 نه بخوانی بهتر است